Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006UTOROK 26.9.2006
pokračovanie na ďalšej strane...

Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
zo stretnutia so študentmi PF KU
zo stretnutia so študentmi PF KU
svätú omšu s nami slávila aj húsenička
svätú omšu s nami slávila aj húsenička
aby viac ľudí vedelo, že SME TAM, šantili sme aj na ulici
aby viac ľudí vedelo, že SME TAM, šantili sme aj na ulici
keby si mal takúto malú vieru...
keby si mal takúto malú vieru...
pavučina lásky
pavučina lásky
čo všetko nevymyslíš pre Boha?
čo všetko nevymyslíš pre Boha?
aleluja
aleluja
farebné vlasy patria k bláznom pre Lásku
farebné vlasy patria k bláznom pre Lásku
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.