Misie Petržalka - farnosť Svätej Rodiny

pondelok - 11. máj
ok.el.pond
utorok - 12. máj
ok.or./2ut
streda - 13. máj
da.re./3st
štvrtok - 14. máj
ok.rt.4stv
piatok - 15. máj
ok.at./5pi
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.