Program pre mládež - streda


Dnes sme mali na programe asi 286 mladých zo Spojenej školy Sv. Františka z Asissi, zo ZŠ Sv, Uršule, z Gymnázia sv. Uršule a zo Spojenej školy Svätej Rodiny.Foto 2017/ Misie Kalvária/ Program pre mládež - streda:
Pred programom
Pred programom
Pred programom
Pred programom
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Tvoja láska je silnejšia než vietor
Tvoja láska je silnejšia než vietor
Tvoja láska je silnejšia než vietor
Tvoja láska je silnejšia než vietor
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Smiem tu v milosti stáť
Smiem tu v milosti stáť
Smiem tu v milosti stáť
Smiem tu v milosti stáť
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program v Jaskynke
Program v Jaskynke
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Odovzdanie života Ježišovi
Odovzdanie života Ježišovi
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
Program pre mládež - streda
11.10.2017
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.