Utorok - svätá omša pre deti


Po programe na Súkromnej ZŠ (Kysucká), sme ostali poobede na detskej svätej omši.


Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.