RODINA

PRIPRAVTE SVOJE DIEŤA NA ÚSPEŠNÚ KARiÉRU

Čo môžu rodičia urobiť

NickCathy Synkovci

Nedávny prieskum verejnej mienky ukazuje, že troch zo štyroch ľudí ich zamestnanie nenapĺňa. Možno aj vy poznáte takého človeka. A možno ste ním sám.

Nechceli by ste dopriať svojim deťom niečo lepšie?

Ako rodičia sa usilujete vypestovať v deťoch pevnú vieru, zabezpečiť im dobré vzdelanie a dbáte o to, aby boli silné a zdravé.

Premýšľajte aj o tom, ako im dopomôcť k tomu, aby boli úspešné v práci? Nejde však len o to, aby mali dobrú prácu a boli finančne zabezpečené. Ide skôr o to, aby ste im pomohli nájsť ich naplnenie tým, že rozpoznáte a rozviniete talenty, ktorými ich Boh obdaroval.

Ani jeden rodič nedokáže predvídať všetky povolania, s ktorými sa jeho dieťa stretne. Niektoré cesty sú dlhšie a náročnejšie ako iné. Ale istým spôsobom môžeme deťom pomôcť zistiť, k akému zamestnaniu ich Boh povoláva, aby ním slúžili jemu i blížnym.

Ponúkame niekoľko nápadov z našej praxe v poradni pre úspešnú kariéru, kde radíme stovkám ľudí, ako zjednotiť vieru, kariéru a život. Odporúčame ich zároveň aj ako rodičia, ktorí tieto princípy odskúšali na pôde vlastnej rodiny. Dajú sa ľahko prispôsobiť deťom v každom veku. Rovnako môžu predstavovať odrazový mostík k diskusii a modlitbe vo dvojici alebo k rozhovoru medzi štyrmi očami so starším dieťaťom.

1. Rozhovor je kľúčový.

Nedávno nám naša dvanásťročná dcéra nadšene oznámila, že má výsledky z testu, čím by sa mala v budúcnosti stať. Sadli sme si a počúvali, ako zverejňuje svoje prvé dve povolania: profesionálny básnik a vojak – pešiak! Oboch nás pobavila predstava, ako naša umelkyňa rýmuje monotónne ako stroj.

Hoci išlo o jej prvý test tohto druhu, o jej záujmoch sme sa s ňou zhovárali už niekoľkokrát predtým. Zistili sme, že oveľa dôležitejšia ako nejaký test je rodičovská citlivosť na okamihy, keď deti vyjadrujú, „čím by som chcel byť, keď vyrastiem“. Vtedy sa oplatí vypnúť počítač, sporák či televízor a naozaj počúvať.

Záujmy vášho dieťaťa sa samozrejme budú meniť a vyvíjať. Pochopiť ich jedinečnosť si vyžaduje dlhoročný proces spoznávania – nie je to však práca pre počítač. Pouvažujte nad zavedením si denníka, do ktorého by ste si zapisovali, ako sa vaše rozhovory v tomto smere vyvíjajú. Potom raz, keď vaše dieťa dospeje natoľko, aby vyhľadalo vašu pomoc, vytiahnete tento denník a poviete mu, čo si myslíte o ceste, ktorú si predstavuje. Aký vynikajúci by to bol darček k osemnástinám!

2. Čo vidíte?

Niektoré z našich najväčších talentov a silných stránok sa objavia tak jednoducho a prirodzene, že si ich ani neuvedomujeme ani nevážime. Preto je dôležité robiť si poznámky o činnostiach a zamestnaniach, ktoré dieťa priťahujú. Opakovane sa pýtajte, čo sa im v škole alebo v práci páči, a pozorujte ich, keď odpovedajú: oči, výraz tváre, tón hlasu. Možno si budete chcieť zaznamenať svoje pozorovania do už spomenutého denníka.

Naša dcéra Lauren pracuje napríklad ako usporiadateľka večierkov. Keď sme sa jej opýtali, v čom spočíva úspech večierka, v jej odpovedi sa skrývalo inštinktívne vnímanie a nadšenie pre organizovanie večierkov. Keď tento rok skončila školu, jej vrstovníci, že s najväčšou pravdepodobnosťou nahradí Donalda Trumpa.

Zapisujte si aj záľuby svojho dieťaťa. Náš druhorodený syn Stephen, prezývaný Chrobák, mal od detstva záľubu v prírode. Veľmi často, keď sa mal pokosiť trávnik, sme ho videli, ako čupel a skúmal nejaký hmyz. Trávnik sme nikdy nemali pokosený v rovných pásoch, ale v smere pohybu chrobáka. Stephenovu pozornosť upútala rybačka, poľovačka a najnovšie aj pilotovanie. Niet divu, že dnes pracuje pre leteckú spoločnosť a prvou väčšou vecou, ktorú si kúpil, bol motor do rybárskeho člna.

3. Dôležitú úlohu zohrávajú aj povahové črty.

Náš najstarší syn Nicholas bol vždy v pohybe. Už ako dieťaťu mu bolo ťažké zabrániť, aby sa nevyslobodil z detskej sedačky v aute; ako mladík zas miloval futbal. Zároveň je starostlivý, súcitný a láskavý. Ako to raz niekto okomentoval: „Nicholas ťa môže v zlomku sekundy chytiť a hodiť o zem, a potom ti láskavo pomôže vstať!“ Za týmito povahovými črtami sa ukrýva rozhodnutie ísť na policajnú akadémiu.

Túžba slúžiť, mať dobrú kondíciu a nezostať prilepený k stoličke – takéto vlastnosti sú rovnako dôležité ako zručnosť a učenie a môžu sa podieľať na úspešnej kariére vášho dieťaťa. A čo vaše deti? Ktoré z ich povahových vlastností by mohli byť darom pre svet?

4. Choďte za tým správnym snom.

Keď som ja (Nick) vyrastal, často som od otca počul, že by si ho ľudia viac ctili a viac by zarábal, ak by sa bol stal inžinierom. Pracoval ako vedúci prevádzky v jednej továrni a pre svojho syna chcel viac. Svedomito som sa jeho túžbu snažil naplniť, až kým som v prvom ročníku na univerzite v Purdue nezvládol inžiniersky študijný program. Nešlo o to, že by som sa nedostatočne pripravoval: strednú školu som skončil ako jeden z najlepších študentov a absolvoval som všetky požadované prípravné kurzy na vysokú. Na inžiniera som však nebol stavaný.

Ako profesionálny poradcovia sa stretávame s mnohými ľuďmi, ktorí sa zle rozhodli, pretože ich v dobrej viere ovplyvnili rodičia, učitelia či priatelia. Dajme si preto pozor, aby sme na deti neprenášali vlastné túžby. Povzbuďme ich, aby premýšľali o tom, čomu by sa veľmi rady venovali, čo ich zaujíma a prečo. Určite potrebujú našu radu a usmernenie. Ale potrebujú aj slobodu, aby mohli snívať svoj vlastný sen a sami zistili, k čomu ich Pán povoláva. Možno si nie vždy vyberú tú najlukratívnejšiu cestu – ale napokon je veľa spôsobov, ako byť v živote bohatý a úspešný.

5. Múdra investícia prináša ovocie.

Rod, jeden z klientov, k nám prišiel, keď mal takmer päťdesiat rokov. Pôsobil ako úspešný profesor architektúry, a napriek tomu bol vo svojom zamestnaní nešťastný. Keď sme zisťovali jeho skutočné záľuby, spomenul jednu príhodu z detstva. Mal šesť rokov a od rodičov dostal lekárske náčinie – darček, po ktorom túžil najviac. Ale keď otvoril tašku a videl, že tie „nástroje“ sú len plastové hračky, od sklamania sa rozplakal. Rod chcel ozajstné veci! Krátko potom ho múdri rodičia potešili a darovali mu naozajstný stetoskop a reflexné kladivko.

Trvalo to desiatky rokov, ale ich investícia sa vyplatila. Po mnohom premýšľaní nabral Rod odvahu zanechať svoju predošlú kariéru a zapísať sa na medicínu. Teraz je geriatrický psychiater – skutočný MUDr. so skutočnými nástrojmi!

Jedno ponaučenie z Rodovho príbehu: keď zistíte, čo vaše dieťa zaujíma, investujte doň a podporte ho. Pár eur, ktoré dnes miniete na čosi „skutočné“, môže byť oveľa lepšou investíciou ako peniaze investované do vysokoškolského štúdia.

6. Usilovná práca a zmysel pre dokonalosť sú vždy v kurze.

Ak budete deťom pomáhať rozvíjať ich vlastnosti na ceste za ich snami a záujmami, budete im dávať dve z najcennejších životných „umení premeny“. Môžu na nich stavať, pretože sa prenášajú z jednej situácie na druhú. Využila ich aj Elaine, jedna z našich klientiek, ktorá sa neustále usiluje zladiť svoju kariéru a vieru. Keď sa rozhodla dať sa na kariéru baleríny, rodičia ju podporili a povzbudili, aby urobila, čo sa dá. Zodpovedná a rýchlo sa učiaca Elaine študovala, trénovala, vystupovala a napokon sa špecializovala na tanec na jednej zo špičkových národných škôl. Potom sa šibnutím čarovného prútika jej sny rozsypali. Pri obsadzovaní úloh zistila, že hoci je veľmi dobrá, nestačí to na to, aby sa ako balerína uživila.

Dnes je Elaine šťastná ako obchodná zástupkyňa v jednej veľkej medzinárodnej softvérovej spoločnosti. Je aj úspešná, minulý rok získala za svoje úspechy národnú cenu. Ako sa jej to podarilo? Elaine verí, že všetko súvisí so schopnosťou zmeniť sa, ktorej sa naučila pri tanci. Opýtajte sa jej a začne menovať: „Prvoradá je príprava ... Prezentácia je ako dobrá choreografia – plán sa musí najskôr dopredu premyslieť a sústavne zlepšovať ... Vyžaduje si to vyváženosť a vnímanie ľudí okolo seba.“

7. V živote nejde len o peniaze.

„Prečo robíte to, čo robíte?“ Túto otázku mi položili v triede, ktorú navštevovala aj moja dcéta Lauren, po tom, čo som im prednášal na hodine marketingu. Moja odpoveď študentov naozaj upútala.

„Pretože to zo mňa robí veľkého boháča.“

Potom som im vysvetlil, že som nemal na mysli len peniaze, ale ja odmenu a uspokojenie, ktoré nachádzam, keď stretám toľko zaujímavých ľudí a organizácií a využívam svoje schopnosti, aby som im pomohol uspieť. Áno, je dôležité urobiť také rozhodnutie, že budete slušne zarábať, povedal som im. Ale nikto nenájde šťastie v honbe za peniazmi. Jeden z najbolestnejších príbehov, ktoré ako poradcovia počúvame, pochádza navonok od úspešného odborníka okolo päťdesiatky: „Premrhal som tridsať rokov svojho života. Už ďalej nevládzem.“

Naučte teda svoje deti, že existuje viac ako len jedna cesta k bohatstvu. Otvorte si spolu slovník, vyhľadajte spolu slovo „bohatý“ a podebatujte si o definícii, ktorú nájdete. Najmä im dajte vedieť, že skutočné bohatstvo a úspech nájdu, keď „hľadajú najskôr Božie kráľovstvo“ (Mt 6,33).

8. Ide o cestu.

Pomôžte svojim deťom získať nadhľad. Mali by vedieť, že rozvoj kariéry nie je záležitosťou jedného dňa a nejde to bez nejakých zvratov. Naučte ich, že životná skúsenosť je rovnako cenná a poučná ako to, čo sa naučia z kníh.

A napokon ich povzbuďte, aby šli svojou cestou s tým, že vložia svoju dôveru v Boha – nie pasívne, ale aktívnym spôsobom, ktorý im umožní chopiť sa príležitosti, rozvinúť svoje dary a pohnúť sa vpred. Otec, ktorý ich miluje najviac, chce, aby boli šťastné a spokojné, aby robili to, pre čo ich stvoril.

PODOBENSTVO O TALENTOCH Z POHĽADU PORADCU V POVOLANÍ

Cvičenie pre rodičov

Nick Synko

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.  Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“

Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Matúš 25,14-19)

Z hľadiska moje práce ma prirodzene priťahuje Ježišovo podobenstvo o talentoch. Často sa naň obraciam a hovorím o ňom na prednáškach pre skupiny kresťanov. Uvažujme spolu nad Ježišovými slovami. Vyberiem pár jednoduchých bodov na zamyslenie a diskusiu, ktoré sa týkajú vašich detí.

Najskôr si podobenstvo pomaly prečítajte a proste Ducha Svätého, aby vám pomohol vnímať, čo vám chce cezeň povedať.

Ježiš hovorí o talentoch. „Ide len o peniaze, však?“ opýtala sa ma nedávno jedna žena na jednej z mojich prednášok. Nuž, nie. Je pravda, že talent v prvom storočí predstavoval určité množstvo peňazí. V tomto podobenstve však symbolizuje nielen peniaze, ale aj dary, ktoré Pán zveril nám, svojim služobníkom.

• Na zamyslenie a diskusiu: Ako by podľa vás mali úspech vnímať vaše deti? Ako im môžete pomôcť, aby sa nepozerali len na materiálnu stránku veci, pri ktorej sa myseľ sústreďuje zväčša na veľkosť domu, auta a bankového účtu človeka?

- Každý človek dostal od Pána talent. Ich rozpoznanie a využitie podľa Božej vôle nie je len voľbou, ale vážnou povinnosťou.

• Na zamyslenie a diskusiu: V čom vaše dieťa vyniká, aké má schopnosti, záľuby a prirodzený talent? Aké kroky musíte podniknúť, aby ste dieťaťu pomohli objaviť jeho silné stránky? Potrebujete sa viac usilovať, aby ste rozpoznali svoje vlastné talenty?

- Či už máme veľa talentov alebo len pár, všetci ich máme zodpovedne využívať v službe Bohu a blížnym. Dokonca aj keď pokladáme vlastné talenty za bezvýznamné, očakáva sa od vás, že ich budete využívať. V mojom prípade sa stalo pochopenie tejto povinnosti chvíľou pravdy. Vyhýbal som sa príležitostiam verejne hovoriť, pretože som namietal, že nemám dostatočný talent. Pán ma však tejto výhovorky zbavil!

• Na zamyslenie a diskusiu: Ako môžeme pomôcť deťom, aby si svoje talenty vážili a uznávali ich? Dostatočne ich povzbudzujeme a úprimne chválime? Vážime si vlastné talenty alebo skôr túžime po talentoch niekoho iného?

- Čo sa používa, rastie. Čo sa zanedbáva, odovzdá sa inému.

Táto myšlienka mi pripomína príbeh z novín o mužovi, ktorý si nemohol nájsť inú prácu, len leštenie topánok. Zobral to natoľko vážne a tak sa vo svojej práci vypracoval, že každý týždeň k nemu prichádzali stovky ľudí, aby im vyleštil topánky.

• Na zamyslenie a diskusiu: Ako môžeme deťom pomôcť, aby milovali pracovitosť, poctivosť a usilovnú prácu? Sme im v tom vzorom?

 (SMN september 2006)

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.