Hudobné videá

Videá dostupné aj na internete, ktoré sme pre vás vybrali a preložili text piesní..
 • Požičané Nebo
  The Cors
  Máme tento život požičaný od Boha a raz ho budeme musieť vrátiť

 • Odvážny
  Casting Crowns
  Svet potrebuje odvážnych mužov

 • Spím tvrdo, až snívam
  Chris Rice
  Vo sne naťahujem ruku a chcem sa dotknúť Toho, ktorý ma stvoril.

 • Šťastný deň
  Tim Hughes
  Ó šťastný deň, keď Si zmyl môj hriech

 • Silnejší
  Hillsong
  Kristus, ktorý žije vo mne a porazil smrť


©2013. ALL RIGHTS RESERVED.