Misie

  • Xiu
    Ukazovačka, ktorú s úspechom používame na misijných programoch (Gercenova,G.M.Alexie)Misie milosrdenstva v Dóme sv. Martina v Bratislave, máj 2016
Viac aj na stránke Redemptoristov
Zostrih z týždňa

Pondelok - Cesta Milosrdenstva

Utorok - Cesta Milosrdenstva

Streda - Cesta Milosrdenstva

Štvrtok - Adorácia a pozývanie ľudí z mesta

Piatok - chvály

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.