Letné prázdniny

Dar prázdnin

Môžeš ich premárniť, prečkať, naplniť – alebo urobiť všetko preto, aby si z nich vyťažil maximum pre svoje deti a rodinný život

Theresa Difatová

Mnoho času trávim rozprávaním s inými mamičkami, keď čakám na školský autobus, ktorým prídu naše deti. Niekedy počúvam, ako sa sťažujú – na deti, na ich neporiadnosť, odvrávanie a na nikdy sa nekončiace pranie a upratovanie domácnosti, na svoju celodennú prácu. Ale je medzi nimi jedna mama – moja priateľka Denisa – ktorá má viditeľne odlišný prístup. Keď sa s ňou rozprávam, nikdy necítim, ani len v náznakoch, že by sa sťažovala.

Aby ste vedeli, Denisa bojuje so zhubným nádorom lymfatického tkaniva, ktorý napáda imunitný systém tela. Keď jej prvýkrát diagnostikovali rakovinu a dali jej šesť mesiacov života, rozhodla sa bojovať s chorobou a vyhľadala tú najlepšiu liečbu. Po dvoch rokoch je ešte stále medzi nami. V súčasnosti sa rakovina opäť ozýva. No Denisa je vnútorne presvedčená, že sa chorobe nepoddá a nedovolí, aby zomrela skôr, ako jej šesť a osemročné dcéry nevyrastú. Chce vidieť ako ukončia strednú školu a idú študovať na univerzitu. Ale zo všetkého najväčšmi chce ČAS, ktorý by mohla stráviť s nimi a s manželom – vzácny čas!

Rozdiel je v postoji

Keď je leto v plnom prúde, je jednoduché oddávať sa starostiam a začať sa sťažovať, ako málo času máme pre seba a koľko času si vyžadujú naše deti. „Čo si len s nimi počnem?“ pýtajú sa mamy. „Polezú mi na nervy a uštvú sa navzájom hneď prvý týždeň!“

Samozrejme existuje spôsob, ako pokojne zvládnuť celé prázdniny. Veľkou pomocou je dohodnúť sa na jednoduchom pláne, kedy sa budeme modliť a ako si rozdelíme drobné domáce práce. Mali by sme stanoviť, vysvetliť a zdôrazniť základné pravidlá, ktoré deťom objasnia, čo očakávame od ich vzájomného správania. Môžeme sa pripojiť aj k spoločným organizovaným výletom a táborom.

Avšak omnoho dôležitejšie ako praktická stránka je to, čo sa deje v našej hlave. Inými slovami náš vlastný postoj sa môže stať tým najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvní, či toto leto bude, alebo nebude pokojným a radostným časom stráveným v kruhu našej rodiny.

Práve toto som sa naučila od Denisy a teraz aj od môjho manžela, ktorý tiež bojuje s rakovinou. Aj keď sa už z toho najhoršieho zotavuje, naučila som sa vnímať niektoré veci, na ktoré som dudrala, z inej perspektívy. Pre našu rodinu je každá minúta vzácna.

Je pravda, že pre všetkých rodičov by mal byť čas vzácny – nezávisle od toho, či vaša rodina momentálne je alebo nie je vo vážnej situácii. Nik z nás nevie s určitosťou povedať, ako dlho bude so svojimi deťmi. A aj keď sa dožijeme toho, že vyrastú a opustia domov, roky, ktoré strávia pod našou strechou, ubehnú veľmi rýchlo!

Dar každého dňa

Svätci a duchovní spisovatelia nám odporúčajú, aby sme každý deň prežili tak, akoby bol naším posledným. Nejde o to, aby sme sa v mysli umárali nejakými morbídnymi myšlienkami. Skôr nás chcú upriamiť na to, aby sme žili naplno pre Boha, využívali každú príležitosť nového dňa a prijímali ho ako dar.

Skús uplatniť túto radu na vaše leto. Opýtaj sa seba: Čo ak tieto prázdniny budú posledné, ktoré strávim so svojimi deťmi? Čo chcem s nimi urobiť? Ako budeme tráviť spoločný čas? Čo by som ich chcela naučiť a čo povedať? Aké spomienky by som im chcela zanechať? Aký zážitok a pocit dobre vykonanej práce v nich chcem po prázdninách zanechať?

Ak je to možné, preber si tieto otázky s manželom. Potom nápady skonkretizujte a rozhodnite sa pre aktivity, ako strávite toto leto so svojimi deťmi. Možno by bolo dobré zvolať „rodinnú radu“, kde by sa každý mohol vyjadriť a prispieť svojím nápadom. Niekoľko návrhov, čo by sa mohlo objaviť vo vašom zozname:

Choď do knižnice a prines zopár kníh, ktoré si spolu prečítate.

Navštívte miestny park: poprechádzajte sa; ak sa dá, požičajte si čln a prevezte sa.

Zahrajte sa na duchov, ukryte poklad v záhrade alebo pripravte inú hru niekde vonku po západe slnka.

Rozdeľte si v rodine služby zodpovednosti.

Zasaďte v záhradke alebo v skalke rastlinky alebo urobte iné úpravy v záhrade-

Premietnite si videonahrávky  z minulých prázdnin alebo zaujímavý film; nezabudnite pri tom na nejakú maškrtu.

Z predaja ovocia ušetrite nejaké peniaze a kúpte za ne niečo rodine alebo vezmite deti na spoločný výlet.

S rodina svojich priateľov si naplánujte opekanie.

Napíšte a zahrajte si rodinnú divadelnú hru.

Vymyslite a napíšte si rodinnú letnú modlitbu, ktorú sa budete modliť každé ráno a večer.

Choďte spolu na kurz tenisu alebo plávania alebo sa rozhodnite pre pravidelné rodinné prechádzky.

Každý týždeň choďte niekde do prírody a urobte si piknik.

Keď dopíšete svoj zoznam, som presvedčená, že sa vám tieto prázdniny už viac nebudú zdať dlhé – skôr príliš krátke na všetko, čo by ste chceli zažiť!

Najlepší dar

Mnohé štúdie dokazujú, že deti trávia omnoho viac času pred televíziou ako rozprávaním sa s rodičmi. Naozaj, tento rozdiel je šokujúci. Mnohým deťom rodičia nevenujú dostatočnú pozornosť a nevytvárajú dostatočný priestor na vzájomnú komunikáciu. Porovnajte to s tými všetkými rozhovormi a štúdiami, v ktorých sa vedci pýtajú starých ľudí, čo by v živote urobili ináč, ak by mali možnosť žiť ešte raz. Zoznam začína takmer vždy s tým istým poľutovaním: netrávili dostatočný čas s vlastnou rodinou.

Leto je čas, ktorý ponúka ojedinelé príležitosti na budovanie rodinných vzťahov a na prejavenie lásky a úcty svojim najbližším. Toto leto urobme pre to čo najviac. Darujme svojim deťom to, čo najväčšmi potrebujú – drahocenný čas so svojimi rodičmi, s tebou!

(SMN júl 2005)

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.