Modlitba Chvál

Piesňami k zvelebeniu

Piesňami k zvelebeniu

Monique Tute

 

 

         Zaili ste u  nedeľu, kedy ste si boli ist, e zoznam vybranch piesn bol inpirovan Bom duchom, ale situcia sa vyvinula tak, e ste si nakoniec priali, aby sa ďalch 40 mint zvelebenia Vae pdium prepadlo niekde pod zem, a ocitlo sa aj s vami na nejakom opustenom ostrove?

         Je veľmi veľa vec, ktor mu ovplyvniť priebeh zvelebenia, ale nie vetko sa po cel čas d udrať pod kontrolou. Tu s niektor praktick rady na plnovanie zvelebenia, ktor by mohli pomcť chvlovej skupine.

 

 

       Modli sa a zvelebuj. Aby si bol mohol skutoče a pravdivo viesť chvly, najdleitej je tvoj osobn vzťah s Bohom, ktor je potrebn rozvjať.

 

       Spievaj piesne, ktor ľudia poznaj pamtaj, e naučiť sa nov pieseň im potrv trochu dlhie ako tebe.

 

       Vyberaj tie piesne, ktor s zameran na Boiu slvu. Vyvyuj Jeho meno nad vetky ľudsk zitky, aby si  tm vytvoril atmosfru na chvlu a vnmanie zzračnej veľkosti a rozmanitosti Jeho bytia.

 

       Obmieňaj svoje tmy. Kad z ns si obľbi určit pieseň a t sa potom donekonečna hr a sa obohr. Je čas oslavovať? Čas počvať Boha? Čas volať k nemu? Dobr vzťah so zodpovednm kňazom a chvliacou skupinou ti pome lepie spoločne počvať Boha.

 

      Orientuj sa na piesne a aranmny vyhovujce schopnostiam a kvalite tvojej skupiny.

 

      Spievaj piesne, ktor sa dotkaj ľud. Pokiaľ sa sname vyhnť emocionlnej manipulcii naim hudobnm repertorom, je dobr vyberať piesne, ktor oslobodzuj ľudsk srdcia.

 

      Hovoren slovo na vod skrť a zameraj sa na Jeia. Orientovanie sa na osobn prevanie a sksenosti me byť niekedy veľmi rozptyľujce.  Povedz, čo pome ľudom upriamiť ich oči na Boha a  potom odstp.

 

      Neveď chvly iba sm. Nechaj viesť Ducha Svtho a piesne, ktor tomu mu napomcť.

 

      Citlivo vyberaj intrumentlne sla. Počas doby ich hrania,  me sa zmeniť priebeh celho modlitebnho stretnutia. 

 

      Dopredu si priprav uvedenia a prechody k piesňam. Inmi slovami, mal by si vedieť ako uviesť a ako zakončiť uveden pieseň. Zatiaľ čo zvauje čo povedať, ticho  me pomcť v preit zvelebenia, ale ľudia začn byť nervzni ak vidia, e nevie čo m robiť. Prechody medzi piesňami urob čo najjednoduchie a najkratie.

 

      Spoznaj vek svojho zhromadenia a tl, ktor preferuj. Pokiaľ chce vytvoriť miesto na lepie vyjadrenie ľud, mal by si spoznať ak druh piesn otvra ich srdce. Niektor veci, ktor u dlhie ska vo svojom zvelebovan, mu byť vnimkou ale nemali by byť pravidlom.

 

      Zober na seba riziko, keď cti, e Boh ťa k tomu vol.

 

      Ovldaj sa v tom, čo vetko zvldne v hudbe a kreativite. Ak toto nesli Bohu a nevol to ostatnch ku zvelebeniu, tak to nie je potrebn vo zvelebovan.

 

pre vntorn potrebu spoločenstva pri Redemptoristoch, Bratislava

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.