Spiritualita Redemptoristov - p.Andráde


Stretnutie laikov pri redemptoristoch v Kostolnej-Záriečí 6.2.2010 s pátrom redemptoristom Juventiom Andráde (India) na tému redemptoristickej spirituality.
Odporúčame kázeň na sv.omši o milosrdnom samaritánovi.    ©2013. ALL RIGHTS RESERVED.