FATIMSKÝ PRÍBEH OČAMI DETÍ - sobota 10:00


 • Lurdská jaskynka na Kalvárii, Bratislava.

  Sobotný program pre deti v rámci ľudových misií redemptoristov “Vo svetle Fatimy” sa začne o 10:00 dramatizáciou Fatimského príbehu. Interaktívnym spôsobom ho predstaví divadlo Edudrama. Program Edudramy bude trvať približne hodinu. Po ňom budú nasledovať pohybovo-výtvarné aktivity, ktoré budú reflektovať udalosti Fatimy.  Pohyb je aj súčasťou fatimskej modlitby, ktorú anjel naučil malého Františka, Hyacintu a Luciu. Po pohybovej časti bude nasledovať spev známych detských kresťanských piesní a ukazovačiek. Nasledovať bude tvorivá časť "Fatima" v tvorivých dielničkách. Fatimský príbeh bude predstavený detskými očami. Deti sa ho budú môcť dotknúť (autentické fotky Františka, Hyacinty aj Lucie, drevené figúrky detí, anjela, model "tancujúceho slnka"... ), vstúpiť doň (prostredníctvom divadla), ale aj odniesť si ho so sebou (tvorivé dielne).
  Program bude prebiehať v jaskynke (v prípade nepriaznivého počasia v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii)

  Kto je to EDUDRAMA:

  Zažite život na nečisto!
  Dramatická výchova je založená na zážitku. Pre deti je prirodzené hrať sa. Zapojením všetkých zmyslov v tvorivej hre spoznávajú deti okolitý svet aj seba samých, a to cez vlastné konanie, vstupovaním do príbehov, riešením fiktívnych problémových situácií. A čo je najdôležitejšie, učia sa navzájom komunikovať (pohybom, gestom, mimikou, slovom) a spolupracovať. Účastníci prechádzajú týmto príbehom a vlastným konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Vytvárajú si tak nový zásobník skúseností (nad rámec tých každodenných) a životných situácií zažitých akoby „nanečisto“. Formujú si pozitívny vzťah k literatúre a čítaniu. Súčasťou lekcií sú aj priestorové cvičenia, cvičenia na rytmus a pohyb, aktivity rozvíjajúce vnímavosť, schopnosť spolupráce, rešpekt k druhému, analytické a tvorivé myslenie.

  Facebook

  Naspäť na program

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.