Evanjelizačné Videá

An Instructional Mass (Návod na omšu)

čo niektoré znaky znamenajú?
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.