Evanjelizačné Videá

The Mystery of the Rosary and the Real Presence (Tajomstvo ruženca)

Matka Tereza povzbudzuje
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.