Evanjelizačné Videá

Viedenský arcibiskup o novej evanjelizácii

Cardinal Christoph Shonborn, OP
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.