Misie

  • Xiu
   Ukazovačka, ktorú s úspechom používame na misijných programoch (Gercenova,G.M.Alexie)  Misie milosrdenstva v Dóme sv. Martina v Bratislave, máj 2016
  Viac aj na stránke Redemptoristov
  Zostrih z týždňa

  Pondelok - Cesta Milosrdenstva

  Utorok - Cesta Milosrdenstva

  Streda - Cesta Milosrdenstva

  Štvrtok - Adorácia a pozývanie ľudí z mesta

  Piatok - chvály

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.