Teológia Tela

  • 4.Pôvodná Blaženosť (Original Happiness) - Kardinál Arinze

    Šťastie znamená byť zakorenený v láske. A čo je láska?

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.