Misijná škola júl - august 2006


Miestom bola priehrada Domaša, okres Vranov n.Topľou. Trvala od 2.Júla do 25.Augusta. Súčasťou bol aj misijný výjazd (10-21.8), 2 tímy na Ukrajinu (Chmelnickij-Berdičov a Ľvov-Ivana Frankovsk) a jeden tím do Lotyšska. Okrem slovákov(6+animátori) boli účastníci z Ameriky(1), Ruska(1), Ukrajiny(4+1), Lotyšska(7) a Poľska(4+4+deti). Mali sme zaujímavých hostí (prednášajúcich) - zväčša kňazov, ako otec Michal a Tom na fotkách.

-ENG-
The school was situated on a lake Domasha, near Vranov above Topla from 2.July to 25.August. It was also a mission trip on the end (10-21.8), 2 teams were in Ukraine (Chmelnickij-Berdičov and Ľvov-Ivana Frankovsk) and one in Latvia. Except the slovaks(6+animators) were partipans from USA(1), Russia(1), Ukraine(4+1), Latvia(7) and Poland(4+4+children). We had interresting guests (the lectors) - mostly prists, as father Michal and Tom in the photos.

Výlet do Vysokých Tatier
Výlet do Vysokých Tatier
Záver Misijnej školy - terasa nad Domašou
Záver Misijnej školy - terasa nad Domašou
Večer národov - Maťo(SK), Jolanta(LV), Jano(SK)
Večer národov - Maťo(SK), Jolanta(LV), Jano(SK)
Večer národov - Ukrajinský blok
Večer národov - Ukrajinský blok
Jožko, víťaz súťaže o najlepšieho kozáka
Jožko, víťaz súťaže o najlepšieho kozáka
Večer národov - Slovenský blok
Večer národov - Slovenský blok
Otec Michal Zamkovský
Otec Michal Zamkovský
Slovenkí junáci a Mareks(LV)
Slovenkí junáci a Mareks(LV)
Colin prednáša, Hana v pozadí prekladá
Colin prednáša, Hana v pozadí prekladá
Voľný čas trávil každý po svojom
Voľný čas trávil každý po svojom
Dar pre Hanu, vedúcu celej školy
Dar pre Hanu, vedúcu celej školy
Kráľovská večera
Kráľovská večera
Tom Forrest a obľúbená výzva "GO!"
Tom Forrest a obľúbená výzva "GO!"
PaxHeader
er.ad.axHe
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.