Misie v Omšení 10.-18. novembraProgram pre deti na školách - Utorok
ok.or./1ut
Program pre deti na školách - Streda
da.re./2st
Sobota - stretnutie s mládežou
ta.bo./3so
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.