Kvetný víkend Víkvetfest 2010

Chvály na Župnom námestí ráno na Kvetnú nedeľu 

Nedeľné chvály mi potom trošku pripomínali už oslavu vzkriesenia. Len málokedy si tak naozaj uvedomujem, akú hĺbku majú slová piesní, ktoré spievame Bohu. V nedeľu som cítila akoby radosť a novú nádej. Že v Bohu máme naozaj všetko, čo potrebujeme. Neviem, koľko prišlo ľudí alebo koľkí len prešli okolo, ale verím, že Boh si použil každú notu, každé slovo, pohyb, vlajku a pôsobil vo všetkých srdciach.
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
Kvetný víkend Víkvetfest 2010
28.03.2010
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.