Chvály v utorok 11. novembra


Na chválach vymyslela Kvaka pre deti aktivitu - strom, na ktorý deti mohli vešať listy.. :)

Foto 2014/ Chvály v utorok 11. novembra:
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
Chvály v utorok 11. novembra
11.11.2014
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.