Birmovanci v Harmónii


Základná škola sv. Uršule pripravuje aj tento rok skupinku mladých na sviatosť pomazania Duchom Svätým..
Pozrite si aj fotogalériu na stránke  školy sv. Uršule

Foto 2015/ Birmovanci v Harmónii:
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
Birmovanci v Harmónii
24.04.2015
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.