Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska

"archívne zábery zo "zákulisia""

NEDEĽA:

V Nedeľu bol čas pre všetkých, ktorí mali záujem počuť o Duchu Svätom a jeho daroch a tiež majú túžbu sa k nemu priblížiť ešte viac. Colin a Chris všetkých povzbudili do modlitby v Duchu.  Na záver programu sa obaja modlili modlitbu príhovoru za tých, ktorí mali záujem.
Tešíme sa, že ten čas bol požehnaním nielen pre nás čo sme prišli "počúvať", ale aj pre samotných Colina a Chrisa, ako nám nakoniec povedali.                                         (Palino)Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.