Duchovná obnova s priateľmi z PL

príroda bola skutočne krásna
príroda bola skutočne krásna
workshopy – konkrétne tanečný
workshopy – konkrétne tanečný
divadelný workshop
divadelný workshop
hudobný workshop
hudobný workshop
aj takto vyzeral voľný čas
aj takto vyzeral voľný čas
výtvarný workshop
výtvarný workshop
spoločné stolovanie
spoločné stolovanie
symbolické pálenie „starých hriešnych sŕdc“
symbolické pálenie „starých hriešnych sŕdc“
„Agapa“ – slávnostný večer v posledný deň obnovy
„Agapa“ – slávnostný večer v posledný deň obnovy
prezentácia workshopov v rámci „agapy“
prezentácia workshopov v rámci „agapy“
divadelný workshop
divadelný workshop
„malý turista“ v podaní Kartona, Andrzeja a Sety
„malý turista“ v podaní Kartona, Andrzeja a Sety
modlitba – chvály (poľsky – uwielbenie) v kaplnke
modlitba – chvály (poľsky – uwielbenie) v kaplnke
záverečné zhodnotenie obnovy
záverečné zhodnotenie obnovy
spoločné foto pred odchodom
spoločné foto pred odchodom
cesta späť do Bratislavy
cesta späť do Bratislavy
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.