Konferencia o kurze Objav Krista


Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
podporu kurzom Objav Krista vyjadril za rehoľu redemptoristov o. viceprovinciál Václav Hypius
podporu kurzom Objav Krista vyjadril za rehoľu redemptoristov o. viceprovinciál Václav Hypius
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
ako kurzy Objav Krista zapadajú do Novej Evanjelizácie nám ozrejmi o. Rasťo Dluhý
ako kurzy Objav Krista zapadajú do Novej Evanjelizácie nám ozrejmi o. Rasťo Dluhý
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
súčasťou konferencie bolo aj výborné jedlo - spoločná večera v piatok a obed v sobotu
súčasťou konferencie bolo aj výborné jedlo - spoločná večera v piatok a obed v sobotu
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Peťo Zamkovský nám piesňou pred každým blokom pomohol pomodliť sa a lepšie duchovne vnímať
Peťo Zamkovský nám piesňou pred každým blokom pomohol pomodliť sa a lepšie duchovne vnímať
modliť sa za účastníkov konferencie prišla aj Marianna (v strede dolu)
modliť sa za účastníkov konferencie prišla aj Marianna (v strede dolu)
O registráciu a predaj materiálov sa starali Janka, Ľubica a Viky
O registráciu a predaj materiálov sa starali Janka, Ľubica a Viky
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Daniel Kružliak vysvetlil ako sa dajú príručky používať, rozmnožovať a stiahnuť a ako funguje web stránka
Daniel Kružliak vysvetlil ako sa dajú príručky používať, rozmnožovať a stiahnuť a ako funguje web stránka
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
Jozef Mihok prednášal o jednotlivých úlohách pri príprave tímu na kurzy a aj o tom ako zorganizovať Deň duchovnej obnovy
Jozef Mihok prednášal o jednotlivých úlohách pri príprave tímu na kurzy a aj o tom ako zorganizovať Deň duchovnej obnovy
Bohuš Živčák priblížil modlitbu príhovoru a dôležitosť Ducha Svätého v celom kurze
Bohuš Živčák priblížil modlitbu príhovoru a dôležitosť Ducha Svätého v celom kurze
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
všetci spolu
všetci spolu
Konferencia o kurze Objav Krista
27.05.2011
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.