Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011

Nedeľa 2. októbra bola extrémne zaujímavá. Mala som možnosť zúčastniť sa spolu s ľuďmi so spoločenstva Calvary a Rieka života a niekoľkými ďalšími s nimi spojenými :) na koncerte Jesus Culture. Jesus Culture boli pozvaní do krytého štadióna v Budapešti na čas chvál a zvelebenia. Prítomní Maďari, Rakúšania, Slovinci, Srbi, Slováci, Rumuni, Ukrajinci sa spojili v modlitbe a oslave Boha. Nakoniec prišla na pódium (silne očakávaná) chválová formácia Jesus Culture.
Jednoducho boli výborní. Ich piesne sú akoby úprimným volaním a vychádzajú zo srdca. Texty hovoria  veci, ktoré človek može len ťažko pomenovať. Mladí s Jesus Culture sú skvelí, talentovaní hudobníci, ale pozornosť neupriamili na seba. Hrali, spievali a prítomných vťahovali bližšie, hlbšie, či vyššie do Božej prítomnosti.
Silným momentom bola aj modlitba zástupcov jednotlivých krajín za národy, za "unavenú " generáciu. Vďaka Bohu za ten povzbudivý čas. Svoje dojmy končím slovami ich piesne : I was made to worship you..... (pevne verím, že aspoň polovica z vás klikne a pustí si ju....)

Terézia Halasová, Myjava


Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
Silné chvíle zvelebenia s Jesus Culture 2.10.2011
02.10.2011
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.