Matka Ustavičnej Pomoci


Putovný obraz Matky Ustavičnej Pomoci v rámci trojdnia v Bratislavskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Matka Ustavičnej Pomoci
31.01.2017
Matka Ustavičnej Pomoci
31.01.2017
Matka Ustavičnej Pomoci
31.01.2017
Matka Ustavičnej Pomoci
31.01.2017
Matka Ustavičnej Pomoci
31.01.2017
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.