Misie Suchá n. Parnou


Misie tu boli naposledy v roku 1945, keď tu boli redemptoristi. Je to farnosť, kde redemptoristi zanechali, aj napriek neprítomnosti misií, hlbokú pečať - v charitnom domove sestier uršulínok, ktorý sa nachádza v Suchej, totiž ako  duchovní otcovia uršulínok pôsobili požehnane dlhšiu dobu pátri Andrej Konc a Viktor Mišuth, pričom vypomáhali aj s pastoráciou v tejto farnosti, na čo veriaci dodnes radi spomínajú. Misionári každý deň slávili omšu v charitnom domove pre sestry, kde sa im aj prihovorili.
Program misii súbežne beží aj v dvoch filiálkach: Zvončín a Košolná. V nedeľu boli stretnutia a katechézy pre mužov a ženy. V utorok misionári ponavštevovali chorých v domoch a udelili im sviatosť pomazania chorých. V tento deň bola vo farskom kostole aj sv. omša pre deti, na ktorej sa zúčastnili hlavne prvopríjmajúce deti. V stredu v kultúrnom dome sa uskutočnil evanjelizačný program pre miestnu základnú školu. V štvrtok bola eucharistická odprosujúca pobožnosť. V piatok doobeda sa uskutoční omša s pomazaním chorých a večer je omša pre mladých spolu s evanjelizačným programom pre mládež po skončení omše, ktorý bude viesť P. Jozef Jackanin spolu s redemptoristickými študentmi. V sobotu ráno bude pobožnosť k Matke Ustavičnej pomoci a po nej bude omša o modlitbe a večer bude takisto príhovor o Panne Márii na omšiach vo filiálke a vo farskom kostole. V nedeľu misie vyvrcholia požehnaním misijného kríža pred farským kostolom.

p. Róbert
Misie Suchá n. Parnou
15.03.2017
Misie Suchá n. Parnou
15.03.2017
Misie Suchá n. Parnou
15.03.2017
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.