Zábery z kostola 11.2. - 18.2.2006

Misie vo farnosti:
Miestny spevácky zbor
Miestny spevácky zbor
o. Michal sa prihovára...
o. Michal sa prihovára...
zo sv. omše..
zo sv. omše..
v zamyslení...
v zamyslení...
Napriek veľkej zime, v srdci nás hreje láska
Napriek veľkej zime, v srdci nás hreje láska
Pane, Bože, čuj jak spievam...
Pane, Bože, čuj jak spievam...
Kto je naším Otcom? ON!
Kto je naším Otcom? ON!
Nebudem sa báť...
Nebudem sa báť...
On ťa miluje, aj keď spíš.
On ťa miluje, aj keď spíš.
Koho Boh miluje? Teba!
Koho Boh miluje? Teba!
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.