Programy na školách 13.2. - 16.2.2006


Misie v Pezinku boli nielen pre Pezinčanov, ale aj pre nás veľkou duchovnou obnovou.
Počas misijného týždňa prichádzali jednotlivé tímy do škôl, aby deťom ohlásili Krista.
Mali sme tentorát možnosť zapojiť aj "spriaznencov" nášho spoločenstva do samotného misijného programu. Keďže "práce bolo vyše hlavy", prišla nám vypomôcť s programom aj tohoročná misijná škola z Podolínca.

Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
Programy na školách 13.2. - 16.2.2006
13.02.2006
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.