Duchovná obnova žiakov gymnázia sv. Uršule


Duchovná obnova prebiehala v priestoroch františkánskeho refektára oproti Uršulínskemu kostolu. Program obsahoval príhovory p.Rasťa, Adi, Maťky a Paľa, ktoré striedali videoklipy a krátky film, a samozrejme aj prestávky. Počas programu bol čas aj na delenie sa s momentálnymi zážitkami.

Vaše postrehy môžete písať na calvary@smn.
Foto 2008/ Duchovná obnova žiakov gymnázia sv. Uršule: piatok 8. februára - Kvinta Pondelok - 2.A utorok - Sexta
piatok 8. februára - Kvinta
ok.at.2-pi
Pondelok - 2.A
ok.el.pond
utorok - Sexta
ok.or.2-ut
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.