Misie v Banskej Bystrici od 1. - 9. marca
piatok 7. marca
ok.at.1/pi
počas týždňa - kostoly, školy, ulica
na.zd.s ty
sobotňajší program pre mládež
ta.bo.1/so
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.