Misie vo Veľkom Krtíši od 24. mája - 1. júnaFoto 2008/ Misie vo Veľkom Krtíši od 24. mája - 1. júna: Utorok Streda
Utorok
ok.or.7.Ut
Streda
da.re.8.St
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.