Motyčky 2008 - PL/SK obnova


Duchovná obnova s názvom "Môžeš Viac" pre všetkých stretkárov pri Redemptoristoch a pre ľudí z Krakowa zo spoločenstva Grupka na Starých Horách na fare na Motyčkách.

Rekolekcje z nazwą "Możesz Więcej" dla wszystkich ludzi z grupek obok Redemptorystów oraz ludzi z Krakowa z wspólnoty Grupka na Starych Górach w domie parafialnym na Motyczkach.

Video - modlitba pred jedlom
Foto - od Poliakov

Motyčky 2008 - PL/SK obnova
19.07.2008
Motyčky 2008 - PL/SK obnova
19.07.2008
Motyčky 2008 - PL/SK obnova
19.07.2008
Motyčky 2008 - PL/SK obnova
19.07.2008
Prednášky - Nauczania
ky.as.redn
Jedenie - Jedzenie
ie.en.-Jed
Hry - Gry
ry.-H.19/3
Výlety - Spacere
ty.le.4-Vy
Modlitba - Modlitwa
ba.it.Modl
Voľný čas - Czas pogodny
as._c.olny
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.