Pochod za život


19.9.2015 sme sa zúčastnili celodenných modlitieb chvál v Klariskách

Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Pochod za život
20.09.2015
Foto z pochodu
od.ch.0/po
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.