SpoločenstvoRieka Života

Sesterské spoločenstvo pri redemptoristoch v Podolínci...

Európska sieť spoločenstiev - ENC

Sieť spoločenstiev, v ktorej sme pozorovatelia od roku 2008.
Dom Júdov

Spoločenstvo v Sabinove...Sestry Redemptoristky v Kežmarku.


©2013. ALL RIGHTS RESERVED.