Board Of Directors Full Width

Objav Krista je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!
Viac na www.objavkrista.sk...



Zoznam s videami je zatiaľ prázdny!

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.