Spoločenstvo


 • Úvod - Sme kresťanským laickým spoločenstvom spolupracujúcim s rehoľou redemptoristov. Svoje poslanie vidíme v skutočnom živote viery v Ježiša Krista prežívanom osobne a aj v spoločenstve. Našou túžbou je šíriť radostnú zvesť cez službu ľuďom, ku ktorým nás Boh posiela.


  Začalo sa to stretkom vysokoškolákov kdesi koncom 90tych rokov minulého tisícročia.
  Hneď od začiatku sme boli spojení s redemptoristami. Ich prvé misie v Bratislave v kostole na Kalvárii boli časom, kedy nás laikov pozvali do spolupráce. Po týchto misiách sme rozbehli utorkové modlitby chvál a zvelebenia. Od začiatku boli otvorené pre verejnosť. V r. 1999 sa konali celobratislavské misie, kde sme už boli zapojení ako evanjelizačný tím na ulici a po školách. Tento intenzívny čas prípravy a samotných misií nás dosť spojil. Postupne sa utorkové modlitby presunuli z kostola na Kalvárii dolu do kostola sv. Cyrila a Metoda, kde redemptoristi sídlia.

  Calvary meno vzniklo postupným zaužívaním toho, že modlitby a stretnutia z počiatku prebiehali na Kalvárii. Aj keď sa miesto stretnutia presunulo, ostalo zaužívané „idem na kalvárku“. Tak vzniklo spoločenstvo s menom Calvary.

  Vývoj a pokrok: prvé roky hore na Kalvárii sa niesli v znamení jednoduchosti - jedna gitara, veľký papier s textom piesne, zima, 10 ľudí.
  Prvá technika a s ňou (dnes už úsmevné) potýčky o jej dôležitosti či zbytočnosti pri modlitbe predstavovala premietačku kde na diapozitívoch boli napísané texty piesní.
  Ďalším veľkým krokom bol meotar, ktorý nám daroval priateľ mimo spoločenstva. Na fóliách vytlačené texty sme premietali na stenu kostola. Pre zopár rokmi sme nazbierali aj my financie a s dobou sme vymenili meotar za projektor. S projektorom sa k našim textom dostali aj obrázky, videá a iné multimediálne projekcie. Spolu s vývojom techniky sa množila aj hudobnícka zložka a osadenstvo. Od jednej gitary sme sa postupne rozrástli o bongo, basgitaru, klavír. Dnes už máme aj bicie, naraz hrá niekoľko gitár, spieva viac spevákov spoločne. Z malej skupinky je dnes spoločenstvo 30 ľudí, slobodných, zasvätených aj manželov, študentov aj pracujúcich, a už k nám patria aj deti...

  Služba: od začiatku spolupracujeme s Kongregáciou najsvätejšieho Vykupiteľa - REDEMPTORISTAMI. Pomáhame im robiť rôzne evanjelizácie, zúčastňujeme sa farských misií, kde robíme programy na školách, taktiež rôzne duchovné a formačné programy. Veľa z nás sa zúčastnilo 10 mesačnej misijnej školy, alebo kratších evanjelizačných škôl. Niekoľkí boli na ročnom misijnom výjazde v Kazachstane  Najdlhšou našou službou však stále sú modlitby chvál a zvelebenia každý utorok.


  foto z našich začiatkov

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.