Zvelebenie – Calvary chvály


  • každý utorok počas školského roka o 19:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul. 2 v Bratislave

    Zvelebenie – Calvary chvály sú pre celé spoločenstvo obrovským darom a záhadou. V utorky predstupujeme spoločne pred nášho Boha, v každodennej nedokonalosti, ľudskej krehkosti ale aj jedinečnej osobitosti (čo človek, to iný názor, iný vek, iné zamestnanie, iná minulosť, iný charakter, iné dary, iná služba /hra na nástrojoch, vlajkovanie, spev, modlitba, tanec atď./). Prostredníctvom chválových piesní a modlitieb spoločne smieme zázračne stáť v Ježišovej milosti: vždy znova a znova mu odovzdávame naše vďaky, chvály (za drobnosti i veľké veci), prosby ale aj otázky, bolesti a aktuálnu vieru. Je neuveriteľné, že nás Boží Duch vždy dokáže nájsť a jedinečným a neopakovateľným spôsobom skutočne naplní vnútro každého z nás svojou prítomnosťou (niekedy to vieme a cítime, inokedy veríme). Napriek zmätku a chaosu našich životov, osloví srdce, upokojí, dotkne sa, prinesie radosť, pravdu, ukáže cestu alebo niekedy nás zrazí na kolená, aby sme sa naozaj zastavili, verili, videli, počuli a cítili jeho lásku. V jednej z piesní sa spieva o prosbe, aby Duch žijúceho Boha prišiel a zavial cez jaskyne môjho srdca. Našou spoločnou túžbou je, aby Duch nášho Boha vial a spieval v našich srdciach stále, či bdieme alebo spíme, či sme doma alebo v škole či v práci, na chválach, na sv. omši, v Bratislave a kdekoľvek inde na svete. Každý utorok na chválach je pre nás dôkazom prítomnosti živého Boha a jeho lásky, ktorá nás premieňa.

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.