Misie Trenčín


V dňoch 25.5. až 2.6.2024 sa konali celomestské farské misie v Trenčíne, zapojených bolo viacero reholí, misijný tím redemptoristov Bratislava mal na starosti farnosť Opatová. Cez týždeň bolo viacero evanjelizačných programov na školách. Náš tím z Calvary mal na starosti program pre ženy v nedeľu a evanjelizačné programy na školách v stredu. Boli sme na 2 programoch na strojárskej škole a na 3 programoch na základnej škole.
Ďakujeme, že sme s vami mohli byť.


Scénka falošné predstavy
Scénka falošné predstavy
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh automat
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh policajt
Scénka falošné predstavy - Boh ktorý neodpovedá
Scénka falošné predstavy - Boh ktorý neodpovedá
Scénka falošné predstavy - Boh ktorý neodpovedá
Scénka falošné predstavy - Boh ktorý neodpovedá
Pieseň Môj Boh
Pieseň Môj Boh
Misie Trenčín
29.05.2024
Misie Trenčín
29.05.2024
Pieseň Pane som tak veľmi rád
Pieseň Pane som tak veľmi rád
Misie Trenčín
29.05.2024
Izaiáš 55, 1 - 2
Izaiáš 55, 1 - 2
odchod z Bratislavy 05:30
odchod z Bratislavy 05:30
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.