2% dane


 • Chceš byť na misiách, byť aktívny, ale práca a čas ti to nedovoľuje? Podpor naše aktivity: prispej nám percentom z tvojich daní...


  Peniaze, ktoré poukážete budú použité na pomôcky a materiály,  na všetko čo využívame a používame pri našich duchovných obnovách, pri misijných výjazdoch s pátrami redemptoristami, či  pravidelných modlitbách zvelebenia, a aj na kanceláriu Objav Krista, vďaka ktorej fungujú na Slovenku evanjelizačné kurzy - Objav, Nasleduj a Odovzdaj Krista a ich podpora, či všetok servis pre ľudí, ktorí nás kontaktujú. (viac na www.objavkrista.sk).

  Ako na to? - postup krokov na poukázanie 2% z dane

  Dôležité termíny:
  31.03.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


  Informácie k vyplneniu tlačív:


  Obchodné meno alebo názov:CALVARY
  Sídlo:Puškinova 1, 81104 Bratislava
  Právna forma:Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31813461
  Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., 2622740854/1100
  IBANSK63 1100 0000 0026 2274 0854


  Formuláre na podanie 2% - 2 percentá z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.