Foto 2006Ďalšie akcie (bez fotodokumentácie):
- Misie v Jastrabej - 22-30.4.2006
- Seminár u verbistov - chvály 9-11.8.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Misie v Pezinku - 11.-18.2.2006
11.02.2006
Duchovná obnova na GsU 27.2. - 3.3.2006
27.02.2006
Duchovná obnova pre dievčatá vo Vrícku 6.3. - 9.3.2006
06.03.2006
Stretnutie s našimi priateľmi zo Škótska
01.04.2006
Obnova - pre birmovancov - Harmónia
24.04.2006
Deň spoločenstiev v Malackách 13.5.2006
13.05.2006
Misie v Trenčianskych Tepliciach 20.-28.5.2006
27.05.2006
Vysviacka redemptoristov na Starých Horách - 17.6.
17.06.2006
Duchovná obnova na Motyčkách 30.6.-8.7.2006
30.06.2006
Misijná škola júl - august 2006
01.07.2006
Formácia pre mladých Poronin - Poľsko 4.7. -15.7.2006
04.07.2006
Berlín 10.7. - 15.7.2006
10.07.2006
Oáza božích detí - Zuberec 23.7. - 6.8.2006
23.07.2006
Misie v Ružomberku - 25.9. - 1.10.2006
25.09.2006
Stretnutie spoločenstiev v Karlovej Vsi - 2.10.2006
02.10.2006
Rodinné stretko
10.10.2006
Záhorská Bystrica - chvály - 20.10.2006
20.10.2006
Ako nás nepoznáte :) - 28.10.2006
28.10.2006
Myjava - obnova 11.11.2006
11.11.2006
Víkend spoločenstva - Zuberec 17.-19.11.2006
17.11.2006
Misie v Domaniži - programy na školách - 12.12.2006
16.12.2006
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.