Foto 2018


Oázová víkendovka
02.03.2018
Misie Omšenie
10.03.2018
Krížová cesta s deťmi
30.03.2018
Deň redemptoristov a laikov
14.04.2018
Misie Tvrdošín
20.04.2018
Opeč si
03.07.2018
P18
28.07.2018
Misie Zlaté Moravce
29.09.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.