Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006


Keďže naše spoločenstvo, je misijným spoločenstvom, potrebujeme často nový zápal a nadšenie pre to, čo robíme. Preto sa nám tento deň venoval o. Michal, redemptorista, pre ktorého sú misie "životom".
Odchádzali sme zo stretnutia plní odhodlania dať Bohu všetok svoj čas a energiu v službe tým, ktorí o Bohu ešte nič nepočuli.
Vnímali sme dôležitosť svojej služby a toho čo robíme a tiež toho, že bez Neho neurobíme nič. Preto je veľmi dôležité stretávanie sa s Ním ako v spoločenstve, tak i pri osobnom stretnutí na modlitbe.

Niekoľko záberov zo stretnutia:
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
Formačné stretnutie s o. Michalom - 31.1.2006
31.01.2006
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.