Misie Báhoň


V pondelok 19.11.2018 sme boli na misiách v Báhoni s otcom Ivanom Flimelom, CSsR a Róbertom Režným, CSsR. Boli sme v zostave Peťo Z., Palino M., Andrej, Janko O., Veja a Xénia. Mali sme tri programy pre deti zo Základnej školy. Boli skvelé.


Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
Misie Báhoň
20.11.2018
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.