Misie Strečno


15.6. 2022 sme skoro ráno vyrážali, aby sme stihli program o 8:20 na ZŠ SNP v Strečne. Pán riaditeľ nás veľmi srdečne prijal. Mali sme jeden program pre žiakov 1.  a 2. ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka boli v škole v prírode. Deti boli neskutočne fajn. Potom sme mali s otcom Michalom svätú omšu, na ktorej bola celá škola. A potom sme mali program pre druhý stupeň v kostole. Miestny pán farár Michal bol s nami na všetkých programoch, čo bolo super. Dokonca sa aj na záver programu pre druhý stupeň podelil, čo ho z programu oslovilo. Veľmi sa tešíme z tejto milosti misií v Strečne.
(Boli sme v zostave: Peťo, Tomáš, Janka a Xénia)


Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Program pre 1. a 2. ročník
Svätá omša, na ktorej bola celá škola
Svätá omša, na ktorej bola celá škola
Program pre druhý stupeň
Program pre druhý stupeň
Program pre druhý stupeň
Program pre druhý stupeň
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
Piatkový program pre mladých
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.