Misie Kalvária, 6.10 .- 13.10. 2017


 • Videá z misii FOTO z misii


  JEHO MILOSRDENSTVO Z POKOLENIA NA POKOLENIE

  (Ľudové misie vo svetle Fatimy)

  6.10. 2017 (piatok) - POĎTE KU MNE VŠETCI

  18:00 – Svätá omša

  7.10. 2017 (sobota) – HĽA, TVOJA MATKA

  8:00 – Svätá omša v kostole

  10:00 – Program pre rodiny s deťmi v jaskynke (divadlo Edudrama a tvorivé dielne)

  15:00 – Fatimská pobožnosť  v jaskynke

  16:00 – Svätá omša v jaskynke

   

  8.10. 2017 (nedeľa) – VÁS TERAZ ZACHRAŇUJE KRST

  7:30; 9:00; 11:00; 17:00 – Svätá omša

  15:30 – Krížová cesta na Kalváriu

  Pre starších – ruženec v jaskynke

  18:00 – Koncert / Recitál (Chorus Salvatoris, Schola minor a ďalší; recituje Eva Žilineková)

  9.10. 2017 (pondelok) – AK SA NEOBRÁTITE, NEOBSTOJÍTE

  8:00 - Svätá omša

  10:00 – Program pre školy – kostol

  17:15 – Ruženec v jaskynke

  18:00 – Svätá omša

  19:00 – Mária, moja sestra (sr. Dagmar Kráľová, FMA)

  10.10. 2017 (utorok) – Urobte všetko, čo vám povie

  8:00 - Svätá omša

  10:00 – Program pre školy – kostol

  17:15 – Ruženec v jaskynke

  18:00 – Svätá omša

  19:00 – Ako sa Mária stará o bratov svojho Syna (Bohumír Živčák, Rieka Života)

  11.10. 2017 (streda) – KAŽDÝ, KTO PROSÍ, DOSTANE

  8:00 - Svätá omša

  10:00 – Program pre školy – kostol

  17:15 – Ruženec v jaskynke

  18:00 – Svätá omša

  19:00 – Velebí moja duša Pána (modlitba chvál s Máriou)

  12.10. 2017 (štvrtok) – JA SOM TEN ŽIVÝ CHLIEB

  8:00 - Svätá omša

  10:00 – Svätá omša pre mamy s deťmi

  17:15 – Ruženec v jaskynke

  18:00 – Svätá omša

  19:00 – Adorácia a modlitba za uzdravenie

  13.10. 2017 (piatok) – ON CHCE KRÍŽOM ZMENIŤ V RADOSŤ ĽUDSKÝ Bôľ a náreky

  8:00 - Svätá omša – pre chorých s možnosťou prijať sviatosť pomazania chorých

  17:15 – Ruženec v jaskynke

  18:00 – Svätá omša v kostole, sviečkový sprievod, požehnanie misijného kríža, agapé

   

  SPOVEĎ – po ranných svätých omšiach podľa potreby a popoludní  od 16:00©2013. ALL RIGHTS RESERVED.