Misie Senec

Redemtoristi a laici na evanjelizačných programoch na školách v rámci mestských misií v Senci, 30.3. - 7.4.2019.

Počas misií sme boli na viacerých Základných školách aj na Gymnáziu, kde za tento týždeň počulo Evanjelium asi tisíc žiakov.
Zúčastnili sme sa aj na viacerých večerných svätých omšiach, stretnutí pre mužov, adorácie a samozrejme piatkového stretnutia pre mladých, ktoré bolo po svätej omši.
Pondelok: ZŠ J.G. Tajovského
ho.ke.jovs
Utorok: Súkromná ZŠ - Kysucká
ka.uc._kys
Utorok - svätá omša pre deti
ti.de.pre_
Streda
03.04.2019
Štvrtok - ZŠ Mlynská
ka.ns._mly
Piatok - Kysucká
05.04.2019
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.