Misie Kežmarok a Ľubica

1. ZŠ Svätého Kríža - Kežmarok
ok.ar.kezm
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
4. Hotelová škola + SOU
24.10.2019
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.