Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004


V januári nás navštívil P. Peter Hocken a strávil s nami jedno sobotňajšie popoludnie.O. Peter je kňaz, teológ, jeden z vedúcich obnovy v USA. Momentálne pôsobí vo Viedni.
V Bratislave sme s ním zorganizovali prednášku o pôsobení Ducha Svätého v histórii cirkvi a v súčasnosti. Je autorom knihy "Stratégia Ducha".

Ak vás táto téma zaujíma, audio záznam z prednášky (vo formáte mp3) si možte objednať na našej email adrese.

Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
Stretnutie s pátrom P. Hockenom - január 2004
17.01.2004
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.