Stretnutie s p. Petrom Hockenom - 18. december 2004


Stretnutie s o.Petrom Hockenom

V decembri nás opäť navštívil vzácny hosť o.Peter Hocken, doktor teológie, líder ekumenického hnutia, obhajca Mesiánskych židov v Katolíckej cirkvi a najmä múdry a pokorný muž.
Napísal viacero kníh, do češtiny je preložená Stratégia Ducha.Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch pastoračného centra bratov
Minoritov v Karlovej Vsi.


Po úvodných chválach sme sa započúvali do prednášky o Advente a druhom príchode Ježiša vo svetle Písma.

Po krátkom občerstvení a delení nám ešte o. Peter povedal o Ježišových túžbach
(samozrejme, tiež vo svetle Písma)

a potom bol priestor na modlitbu príhovoru.

Bol to veľmi požehnaný čas a priala by som vám všetkým, aby ste tam boli.
                                                                 (Zuzana - členka spol. Calvary)
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.